Ontstaan

Het ontstaan van de Kenterschootrace.

Zo’n 25 jaar geleden waren er al veel wedstrijden voor rond en platbodems, denk aan de muiderhardzeildagen, de bolkoppenrace, de westwal, de zuidwal, kortom allerlei ontmoetingen waar alle platbodems aan mee deden. Er waren maar enkele botterwedstrijden waar alleen originele botters aan mee mochten doen, leden van botterbehoud of aankomend leden. Verder voer je in alle andere wedstrijden met je botter tussen alle andere modellen, visserman/kajuit, etc.

Toen al bleek dat mensen met een vissermanmodel elkaar toch vaker opzochten. Ze gingen eerder in de open kuip zitten dan in de kajuit van een botterjacht. Het leek erop dat de vissermannen het gezelliger hadden met elkaar, gelijkgestemder waren op een bepaalde manier.

Vanuit dat gevoel kwam een groepje bottermensen steeds weer bij elkaar op de vissermanschuit, die een ideale locatie biedt om met veel man op te eten en te drinken. Daar ontstond een gesprek over ‘al dat gedoe met die serieuze wedstrijden….’ En een idee: een nieuwe wedstrijd. We verzinnen iets waarmee de serieuze toon van de bestaande wedstrijden op losse schroeven komt te staan.

De Kaarplatenrace

Drie broertjes van Zijst, Ad van Hassel, Theo Dokman en Karel Venendaal waren de mannen van de eerste commissie van deze nieuwe wedstrijd. De vergaderingen waren altijd bij iemand thuis, onder het genot van Belgisch bier, een nieuw principe. Op een van de oprichtingsvergaderingen kwam Ruud van Drunen met de naam Kaarplatenrace en iedereen proostte voor!

Het ging deze mannen vooral om het karakter van de wedstrijd. Daar waren ze snel over uit: De snelheid ontregelen. Men nemen vijf dobbers en twee jonen, (zelf fabriceren, 1 was verplicht, tweede naar eigen inzicht). Ook waren ze het erover eens dat ze niet wilden dat de winnaar altijd de grootste prijs kreeg. Theo riep: ‘ik maak wel een klein pikkertje’, en de mannen riepen: ‘en wij bedenken wel wie die gaat winnen’. Zo gezegd, zo gedaan, en zo ontstond de karakteristieke prijsuitreiking die na 25 jaar nog steeds sprekend is voor de wedstrijd.

Onverstaagd

Na 10 jaar Kaarplatenrace was de wedstrijd uitgegroeid tot een bijna onbehapbaar aantal deelnemers en was het tijd voor verandering. Een deel van de oude Kaarplatencommissie – samen met een stel nieuwe mensen – heeft ervoor gezorgd dat deze bijzondere wedstrijd niet verloren is gegaan. Mario en Ad met de steun van Theo Dokman en met de toevoeging van Fred Ros, Martin en Moniek en op de achtergrond de grote steun van Henri, vormden het nieuwe team.

De naam ‘onverstaagd’ is voortgekomen uit de overweging hoe het aantal schepen van 41 terug te dringen naar een handzamer aantal. Om niemand te discrimineren en omdat iedereen aardig was, werd besloten om het ‘onverstaagd’ te laten worden; vanuit de eerste gedachten om vooral met vissermanschepen de wedstrijd te varen (die van origine geen verstaging hebben).

Kenterschootrace

Fred Ros was een trekkende kracht van Onverstaagd, maar na een aantal jaar besloot hij het ruime sop te kiezen en naar Bonaire te vertrekken. Op dat moment kwam Erick Mulder, als trouwe bezoeker van de kaarplatenrace, in actie. Henri zei als Martin en Moniek doorgaan en Ad komt er bij dan blijf ik er ook bij. Jeroen werd de nieuwste toevoeging van het team. Een leuke droge kerel en een van de jongste deelnemers, goed om te verjongen.

De naam voor het derde hoofdstuk van de Kaarplatenrace is voortgekomen uit de Kenterschoot. Vroeger haalden de vissermannen kenterend hun netten binnen. Met de Kenterschoot trokken ze de giek naar de loefzijde van het schip en konden zo dwars uitgaand de netten binnenhalen. Dit fenomeen werd dan ook toegevoegd als wedstrijdelement in de Kenterschootrace.

In 2024 wordt de organisatie gevormd door Anouk Becht, Chris Booij, Obbe Deelstra, Peter van Dorst en Derk Hazekamp. En jou? Mocht je het leuk vinden (en een beetje dwars van geest zijn) dan horen we graag van je! (stuur maar een mailtje aan info@kenterschootrace.nl)